مشاوره در مورد نحوه ارائه مقالات بین المللی داخلی و برون مرزی ،ترجمه و..-تلفن تماس:09124382723هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

زمان :27-26 بهمن ماه 1395

مکان : تهران

 

آدرس: http://www.indm.ir/fa/