مشاوره در مورد نحوه ارائه مقالات بین المللی داخلی و برون مرزی ،ترجمه و..-تلفن تماس:09124382723 

کنگره بین المللی معماری، عمران و شهرسازی معاصر جهان

مکان : امارات -  دبی

 مهلت ارسال مقالات : 15 دی ماه 

مهلت ثبت نام حضوری : 30دی ماه

برگزاری : 16 و 17 اسفند ماه95

 

آدرس: http://www.dubaiconf.ir/fa/

 

کنگره بین المللی عمران، معماری و مدیریت پروژه و ساخت

زمان : اردیبهشت 1396

مکان : بندر عباس

 

آدرس: http://pmbconf.com/

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

زمان :27-26 بهمن ماه 1395

مکان : تهران

 

آدرس: http://www.indm.ir/fa/

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی و کشاورزی

 

آدرس :http://newconf.ir/fa/

کنگره بین المللی دینامیک سازه، عمران و مقاوم سازی ساختار شهری

زمان  : اسفند ماه 1395

مکان : دبی

 

آدرس: http://civilstr.com/